Compliance

Jednání compliance skupiny ze dne 12.9.2018 - Wednesday, September 12, 2018
Compliance manažeři se na jednání věnovali problematice jednotného značení služeb spojených s platebním účtem a zejména přípravě na AML workshop.

 

Zápis z jednání compliance skupiny naleznete zde.

 
Jednání compliance skupiny ze dne 8.3.2018 - Monday, March 12, 2018
Compliance skupina se věnovala především komunikaci se třetími stranami dle nového zákona o platebním styku. Dále se zabývala otázkou postavení pověřence v souladu s požadavky GDPR a zkušenostem po zavedení centrální evidence účtů.Zápis z jednání compliance skupiny naleznete zde. 
Jednání compliance skupiny dne 16.10.2017 - Wednesday, October 18, 2017
Compliance skupina se na svém zasedání věnovala těmto tématům: připravované metodiky EBA k PSD2, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a blížící se účinnost vybraných ustanovení zákona č. 333/2014 Sb.Zápis z jednání compliance skupiny naleznete zde. 
Jednání compliance skupiny dne 31.5.2017 - Thursday, June 01, 2017
Hlavními tématy setkání bylo hodnocení rizik a ochrana osobních údajů dle GDPR. Dalšími okruhy jednání byl reporting dle GATCA a předání dat na základě zákona o Centrální evidenci účtů.Zápis z jednání compliance skupiny naleznete zde. 
Jednání compliance skupiny dne 25.1. 2017 - Thursday, January 26, 2017

Skupina se věnovala především novinkám v oblasti AML a platebního styku. Dalšími tématy byla např. připravovaná vyhláška k zákonu o Centrální evidenci účtů či nově zveřejněná metodika k blokaci plateb dle zákona o hazardních hrách.

Zápis z jednání compliance skupiny naleznete zde.

  
Jednání compliance skupiny 3.11.2016 - Monday, November 07, 2016

Hlavními body programu byly prováděcí předpisy k zákonu o spotřebitelském úvěru a zákonu o centrální evidenci účtů. Skupina se rovněž věnovala tématu počtu a struktury žádostí o poskytnutí součinnosti.

Zápis z jednání compliance skupiny naleznete zde.

 

 
Jednání compliance skupiny 17.8.2016 - Friday, August 19, 2016

V průběhu jednání compliance skupiny byly především definovány okruhy pro připravovaný AML workshop a projednán záměr přípravy informačního materiálu pro zájemce o členství v družstevní záložně.

Zápis z jednání compliance skupiny naleznete zde.

 
Jednání compliance skupiny 30.5.2016 - Friday, June 03, 2016

Zástupci členů ADZ na svém jednání dohodli tématické okruhy, kterým se budou v následujícím období věnovat. Mezi hlavní priority byly zařazeny změny legislativy v oblasti AML, platebního styku a poskytování spotřebitelských úvěrů.

Zápis z jednání naleznete zde.

 

Komise a pracovní skupiny

Komise a další pracovní skupiny ADZ jsou zřizovány prezídiem ADZ pro jednotlivé oblasti dílčích odborných problematik s tím, že dle charakteru jimi řešených úkolů mají buďto stálé nebo dočasné trvání. Jejich účastníky jsou zpravidla zaměstnanci členů ADZ.